Meniu Shop

CONDIȚII GENERALE ȘI TERMENI

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Termeni și condițiile generale de comercializare (vânzare) și livrare prevăzute în prezentul document (denumit în continuare ”TCG”) emis IPON COMPUTER S.R.L. (denumit în continuare ”vânzător”) - în lipsa altor prevederi contrare stipulate într-un contract individual - guvernează vânzarea tuturor produselor vândute de acesta, precum și contractul încheiat în acest sens. 

Prin accesarea și utilizarea acestui site (denumit în continuare ”Site-ul”), inclusiv prin plasarea de comenzi,  sunteți de acord să respectați și să vă supuneți termenilor și condițiilor de utilizare prezentate mai jos.

DEFINIȚII

Expresii şi termeni folosite în prezenta TCG se definesc după cum urmează:
cumpărător – orice persoana fizică sau juridica care își creează un Cont în Site si efectuează o comandă.
consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parola care conține informații despre cumpărător, permite cumpărătorului transmiterea comenzii și accesul la istoricul personal în Site. 
bun - orice obiect corporal mobil; apa, gazul şi energia electrică atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă; bunuri cu elemente digitale;
produse realizate conform specificațiilor clientului - orice produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;
date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor bunuri către consumator, inclusiv orice contract care are drept obiect atât bunuri, cât şi servicii;
contract - convenție încheiată între vânzător și cumpărător în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și cumpărătorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate;
conţinut digital - date produse şi furnizate în format digital;
garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător (denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la OUG 140/2020 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;

DATELE VÂNZĂTORULUI
Denumire: IPON COMPUTER S.R.L. 
Adresă: Oradea, Str. Ceyrat, Nr. 35C, Bloc WR8, S6, jud. Bihor.
Reprezentant legal: Parádi András
Cod fiscal: RO42864800
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J5/1330/03.08.2020
Cont bancar: RO06OTPV220001285832RO02 deschis la OTP Bank Romania S.A.
Swift/BIC: OTPVROBU
Nr. de telefon: 075 049 66 88 - (11:00-17:00)
Adresă e-mail: info@ipon.ro 

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului încheiat cu compărătorul este vânzarea produselor comercializate de către site-ul https://ipon.ro/. 

Încheierea contractului
Cumpărătorul poate să-și exprime intenția sa de a achiziționa bunuri afișate site prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului. 
Cumpărătorul înaintea plasării comenzii trebuie să se înregistreze pe Site, furnizând un număr de telefon şi o adresă de e-mail valid. După înregistrare, produsele selectate pot fi adăugate în coş prin apăsarea butonului ”Coş”, care în partea dreaptă a paginii va afișa numărul produselor comandate şi preţul acestora. În cazul în care au fost adăugate toate produsele dorite în coș, prin butonul ”Cumpăr” se poate finaliza comanda. La rubrica ”Observații” pot fi indicate cereri suplimentare, servicii administrative, logistice, sau pot fi puse întrebări. 
La finalizarea comenzii se generează un răspuns automat, care va fi trimis prin e-mail cumpărătorului. Răspunsul trimis are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. 
Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător prin e-mail sau sms a notificării de expediere a comenzii.
Cumpărătorul are posibilitatea modificării datelor de contact înaintea finalizarea comenzii. După plasarea comenzii modificarea datelor de contact trebuie făcută înainte de expediere produselor comandata, prin trimiterea unui e-mail la adresa info@ipon.ro, specificând numărul comenzii și datele cărei modificare se solicită. 
Prețul produselor este întotdeauna prețul afișat pe Site lângă produsul ales. Dacă prețul se modifică în timpul comenzii, va apare o atenționare în acest sens în coşul de cumpărare. 
Achiziția intracomunitară de bunuri
Pentru cumpărătorii care sunt înregistrate în scopuri de TVA pentru tranzacții transfrontaliere în UE și care specifică un cod fiscal comunitar valabil asigurăm posibilitatea achiziționării produsele comercializate pe Site fără includerea taxei de valoare adăugată (TVA) prin intermediul partenerului nostru comercial înregistrat în Ungaria, respectiv ARTORANGE KFT.
În acest caz contractul se încheie cu societatea ARTORANGE KFT:
Sediu: 1112 Budapesta, Oltvány árok nr. 34, et. 1., ap. 2.
Reprezentant: Parádi András
Cod fiscal Maghiar: HU22787848
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: CG. 01-09-943578
Autoritate de înregistrare: Oficiul Registrului Comerţului.
Cont bancar pentru tranzacţii intracomunitare fără TVA: RO21 BACX 0000 0010 2581 5000 (UniCredit Ţiriac Bank)
Swift/BIC: BACXROBU
Nr. de telefon: 075 049 66 88
Adresă e-mail: info@ipon.hu
Contractul încheiat va fi supusă termenilor și condițiilor generale utilizate de ARTORANGE KFT.
Utilizatorilor care cu ocazia înregistrării indică și codul fiscal comunitar valabil, va apăra la dreptul fiecărei produs și prețul net ale acestora. 
Trebuie avut în vedere că în cazul comenzilor cu plata prin transfer bancar, comanda se va prelucra doar după ziua lucrătoare a recepționării sumei. Din acest motiv după lansarea comenzii se emite automată o factură proforma cu sumă netă şi brută, pentru o procesare mai rapidă. În cazul în care cumpărătorul optează pentru achiziționare fără TVA, trebuie să plătească suma netă indicată pe factura proforma.

LIVRAREA 
Produsele comandate pe acest site pot fi preluate doar prin livrare la domiciliu, la adrese indicate pe teritoriul României. 
Produsele comandate și vor fi livrate în perioada menționată pe pagina produsului, la ziua comenzii.
Costul livrării cu reducere pentru livrare standard pentru teritoriul României, e de 12 RON/colet.
Costul manipulării coletului, perceput de curier, în cazul comenzilor cu ramburs este un adițional de aprox. 7 RON.
Comenzile care depășesc 40 kg vor fi  livrate cu un curier special, iar prețul transportului este după cum urmează:

Curierul nu livrează pachete mai lungi de 150 cm.

PLATA
Prețul produselor cumpărate pot fi achitate prin următoarele metode: 
ramburs la curier. În conformitate cu Legea 70/2015 plata prin ramburs este posibilă doar sub limita de 5000 RON.
prin virament bancar. Imediat după lansarea comenzii cumpărătorul va primi prin e-mail o notificare și o factură proformă. Datele necesare pentru efectuarea viramentului (beneficiar, nr. de cont, cod swift etc.) se vor regăsi în acest document. Cumpărătorul trebuie să indice la mențiuni numărul comenzii. 
plata cu card bancar pe platforma SafePay. Plata se face direct prin soluția oferită de WorldLine, care funcționează în concordanță cu regulile stabilite de companiile internaționale de carduri. Fiind o soluție externă, e securizat și procesat de platformă, nu de site-ul nostru. Vânzătorul nu are acces la datele, numărul, datei de expirare a cardului în nici o formă. 

DREPTUL DE RETRAGERE
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 34/2014 cumpărătorii, persoane fizice, beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract fără a fi nevoite să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor. 
Cumpărătorul informează vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract prin una dintre următoarele modalități: 
- completarea modelului de formular de retragere (descărcare formular) și transmiterea acestuia prin e-mail (info@ipon.ro) sau poștă. 
- în scris pe adresa de e-mail info@ipon.ro;
- orice altă declarație neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract  (scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail). 

Cu excepția cazului în care vânzătorul asigură recuperarea produselor, cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează societății noastre fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care a comunicat decizia sa de retragere din contract. Costurile de transport pentru returnarea produselor vor fi suportate de cumpărător.
Alegerea metodei de returnare e la latitudinea cumpărătorului. Vom refuza însă retururile trimise cu plata la ramburs.
Cumpărătorul va returna produsele la adresa: Oradea, Str. Ceyrat, Nr. 35C, Bloc WR8, S6, jud. Bihor, nr. telefon a persoanei de contact: +3615566565
Cumpărătorul va returna produsul în stare perfectă, fără a prezenta urme de folosire, uzură, deteriorări, zgârieturi, etc. Cumpărătorul va fi responsabilă pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Ca urmare în cazul constatării unor deficiente, defecte, uzură, etc., acestea vor fi evaluate, iar din valoarea plătita inițial se va deduce suma necesara aducerii la starea inițială a produsului. Suma reprezentând diminuare va fi comunicata cumpărătorului la recepționarea bunurilor returnate.
În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul de retragere din contract în interiorul termenului legal de retragere vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, în maxim 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract. 
Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, cu excepția cazului în care vânzătorul asigură recuperarea produselor. 
Suma va fi rambursată prin același modalitate de plată ca și cel folosit de cumpărător pentru tranzacția inițială. Cumpărătorul poate să solicite rambursarea prin o altă modalitate de plată. Pentru a ușurarea restituirii este recomandat indicarea unui cont bancar. 

Clientul nu-şi poate exercita dreptul de retragere în cazul produselor:
- confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
- care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
- produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
- care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
- furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
- furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere;

Dreptul de retragere se aplică exclusiv numai în privința cumpărătorilor (consumatorilor) care au achiziționat produsele în alte scopuri decât activități economice sau profesionale, adică renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice, care nu au calitatea de profesionist.  

GARANȚII
În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Ordonanță de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă. 
În cazul persoanelor juridice garanția pentru neconformitate este de 12 luni de la data livrării. 
La data livrării cumpărătorul este obligat să verifice că produsul este livrat fără lipsă/daune. În cazul unei reclamații legat de calitatea produsului vă rugăm să urmați pașile descrise la  https://ipon.ro/curiergarantie. 
În caz de neconformitate, cumpărătorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului. Cumpărătorul poate opta între reparație şi înlocuire, cu excepția cazului în care măsura aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate. 
Garanția poate fi solicitată numai cu documentul care afirmă achiziția. 
După formularea sesizării privind neconformitatea produsului în termenul de garanție, vânzătorul trimite un mesaj de confirmare prin e-mail. După înregistrarea cererii vom trimite un curier pe adresa specificată în cerere care va ridica produsul, fără costuri suplimentare în sarcina cumpărătorului și vom înapoia gratuit prin curier după reparația acestuia.
În cazul anumitor produse producătorul oferă garanții cu termene mai favorabile, acestea sunt adoptate de IPON COMPUTER S.R.L. Condițiile termenului de garanție mai lungi de 2 ani sunt menționate în certificatele de garanție. 

PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal furnizate de cumpărător  vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate pentru informații detaliate despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. personale. 

ATENȚIONĂRI
Vă rugăm să citiți cu atenție specificațiile produselor comercializate pe Site, şi să accesați link-ul spre pagina producătorului indicat sub imaginea produselor, pentru a identifica și a comanda produsul dorit. Utilizarea unor produse pot fi periculoase. Descrierea produselor vă ajuta şi în această privire.
Caracteristicile produselor prezentate pe site sunt preluate/puse la dispoziție de producători/furnizori și parteneri. Vânzătorul nu-și asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.
Imaginile afișate la produse sunt ilustrații. Nu se asumăm responsabilitate pentru schimbările neanunțate de producător. 
Cumpărătorul răspunde în totalitate de folosirea parolei, nu o dezvăluie terților. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele pagube cauzate au apărut la cumpărător sau la o a treia parte în urma folosirii parolei într-un mod necorespunzător sau ilegal. 
Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată. În cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, prețurile sunt valabile în limita stocurilor disponibile.
Proprietate intelectuală
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului, designului și resurselor prezente pe Site, inclusiv dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, mărci înregistrate sau drepturi de autor, aparțin vânzătorului sau terților părți autorizate și pot fi utilizate doar cu acordul prealabil al vânzătorului. 
Modificări ale Termenilor și Condițiilor
Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment termenii și condițiile de utilizare. Orice modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe Site.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ
Acești termeni și condiții sunt guvernați de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui Site va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor de judecată competente din România.

Înapoi la început